Clean Teknoloji Ct Pro M/S & Ct Pro Max

Mor ötesi ışık yayan bir Lambanın etrafındaki paslanmaz çelik koruyucu ve elektronik bir sistemden oluşmaktadır. Işın etkisi ile paslanmaz koruyucu üzerindeki bileşenlerin kimyasal reaksiyonu ile oluşan hijyen plazması ve içeriğindeki inaktivasyon ajanları Hidroksil (QH), Süperoksit (O₂9, Hidrojen Peroksit (H₂O₂), düşük seviyede Ozon ideiyon (Opsiyonel) ve negatifiyonlar (Opsiyonel) hava ile hareket ederek hijyen olması gerekli mahallere ulaşarak buradaki mikroorganizmalara (Bakteri, Virüs, Küf, Mantar vb.) ulaşıp imha (inaktive) ederler.

Ulaşılamayan en ince noktalara dahi ulaşarak ortamı hijyen hale dönüştürürler.